vaselaboratore.group

Skupina společností nabízejících služby laboratorní medicíny

Díky integraci všech našich laboratoří do skupiny „vaselaboratore.group“ můžeme dnes spolupracujícím lékařům nabídnout velmi široké spektrum vyšetření z mnoha laboratorních odborností a také zajistit konzultační činnost při vyhodnocování těchto vyšetření.

Špičkový laboratorní servis je primárně založen na včasném zpracování biologických materiálů a dobré komunikaci se spolupracujícími lékaři.

Spektrum prováděných laboratorních vyšetření zahrnuje klinickou biochemii, hematologii, imunoanalýzu, mikrobiologii, molekulární biologii, cytogenetiku, patologii, průtokovou cytometrii, alergologii a imunologii.